Mijn naam is Iris Verbaan en ik ben in 2014 afgestudeerd als logopedist aan de hogeschool Rotterdam. Tijdens mijn opleiding heb ik stage gelopen in twee vrijgevestigde praktijken en op een SBO-school. Kort na het behalen van mijn diploma heb ik in een all-round praktijk gewerkt, waar ik met plezier kinderen met diverse hulpvragen heb geholpen.

Als logopedist kun je iemand helpen om beter te leren communiceren. Goed kunnen communiceren vind ik belangrijk, omdat we zo onze gevoelens, gedachten en ideeën kunnen uiten.  Dat maakt het beroep van logopedist zo mooi. Het werken in een kinderpraktijk vind ik erg leuk, omdat kinderen je uitdagen flexibel, creatief en speels te werk te gaan. Zo kom je steeds weer op nieuwe ideeën. Als een kind dankzij logopedie een uitdaging overwint en weer een stukje groeit is dat elke keer weer een mooie ervaring.

 

 

 

  Kwaliteitsgeregistreerd tot 10-07-2019 in het Kwaliteitsregister Paramedici nr. 9912718991