Mariska vd Broek

Mijn naam is Mariska van den Broek en ik ben afgestudeerd als logopedist in 2007. Daarna ben ik gaan werken in een logopediepraktijk waar ik kinderen behandelde voor verschillende spraak- en taalproblematieken. Daarnaast heb ik gewerkt op het Speciaal Onderwijs en op een behandelgroep voor dove en slechthorende kinderen. In die tijd heb ik veel gebarencursussen gedaan en heb ik het (ondersteunend) gebaren letterlijk in de vingers gekregen.

Tijdens mijn loopbaan als logopedist, heb ik een periode in het buitenland gewoond. Hier heb ik ervaring opgedaan met het lesgeven aan meertalige peuters en kleuters. Het uitbreiden van de woordenschat stond daarbij centraal.

Ik geniet van het werken met kinderen en vind het een leuke uitdaging om spelenderwijs te oefenen met spraak en taal. Elk kind is anders en daarmee is elke behandeling ook anders. Ik vind overleg en samenwerking met de ouders/verzorgers belangrijk, zodat we met elkaar kunnen werken aan het verbeteren van de communicatie van het kind.

In mijn loopbaan als logopedist heb ik mij o.a. verdiept in: de ontwikkeling van peuters en kleuters, sensorische informatieverwerking, fonologie, PROMPT en eet- en drinkproblematieken bij baby’s en jonge kinderen.


   

Kwaliteitsgeregistreerd tot  01-09-2026 in het Kwaliteitsregister Paramedici nr. 89909314391