Lianne Huising

Mijn naam is Lianne Huising en ik ben in 2021 afgestudeerd als logopedist aan de Hanzehogeschool in Groningen. Tijdens de opleiding heb ik stage gelopen bij een eerstelijns praktijk en in het cluster-2 onderwijs (voor kinderen met een TOS, Taal Ontwikkelings Stoornis). Hier heb ik ervaring opgedaan met het werken met kinderen met taal- en spraakproblemen. Ik heb me tijdens de opleiding met name verdiept in meertaligheid.
Ik haal veel plezier uit het werken met kinderen met uiteenlopende hulpvragen, omdat dit mij uitdaagt om op een creatieve en speelse wijze te werk te gaan. Het geeft mij veel voldoening dat ik als logopedist kinderen kan helpen wanneer er problemen zijn in de communicatie.

Kwaliteitsgeregistreerd tot 27-06-2026 in het Kwaliteitsregister Paramedici nr. 99106133791