In onze praktijk werken we veel met gebaren als ondersteuning van de gesproken taal. Uit veel onderzoeken én in de praktijk, blijkt dat gebaren helpen als de taalontwikkeling later op gang komt.

Gebaren gebruiken we niet alleen bij slechthorende of dove kinderen maar zeker ook bij kinderen met een (ernstige) achterstand in de spraak en taalontwikkeling!

Meer informatie over het gebruik van gebaren kunt u vinden op:
www.lottemax.nl
www.downsyndroom.nl/gebaren
www.gebarencentrum.nl