Mijn naam is Gabriele Wahl en ik werk sinds september 2021 bij Logopediepraktijk de Lijn. Als kind maakte ik altijd muziek én had ik veel interesse in de medische wereld. Uiteindelijk ben ik beiden gaan combineren. Ik studeerde blokfluit aan de conservatoria van Rotterdam en Den Haag. Na een aantal jaren als uitvoerend musicus te hebben gewerkt, volgde ik een studie logopedie aan de Hogeschool van Utrecht. Ik ben auditief ingesteld en mede daardoor zie ik veel raakvlakken tussen beide vakgebieden.

Sinds mijn afstuderen in 2004 werkte ik in verschillende vrij gevestigde praktijken waar ik ervaring opbouwde in uiteenlopende logopedische vakgebieden. Het werken met kinderen stond daarbij steeds centraal, met name op het gebied van stem en spraaktaalontwikkeling. Ik zie geregeld peuters met een vertraagde of afwijkend verlopende taalontwikkeling. Verder werk ik graag met meertalige kinderen en heb op dit gebied ruime praktijkervaring opgedaan. Deze kennis heb ik tevens verbreed tijdens een werkperiode bij het Audiologisch Centrum in Den Haag (2019-2021). Hier werkte ik als diagnostisch onderzoeker naar taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen.

Het geeft mij veel voldoening om kinderen te begeleiden op hun pad naar betere verstaanbaarheid. Om elk kind zo goed mogelijk een passende therapie te kunnen geven, werk ik met diverse methodes waarvoor ik mijn kennis jaarlijks verbreed middels bijscholing. De laatste jaren heb ik mij tevens gespecialiseerd in de behandeling van spraakproblematiek, bij dyspraxie, fonologische en fonetische stoornissen, zoals de behandeling van kinderen met schisis. Voor de begeleiding van ouders put ik uit de principes van het Hanen ouderprogramma (bijscholing tot Hanen therapeut). Verder werk ik o.a. met de methodes Tan-Söderbergh, Hodson&Paden en OMFT. In 2022 heb ik een bijscholingstraject gevolgd voor de behandeling van kinderen met het syndroom van Down en voor de behandeling van jonge kinderen met eet- en drinkproblemen (preverbaal logopedist).

Ik behandel zowel in het Nederlands als ook in het Duits.

Kwaliteitsgeregistreerd tot 14-04-2026 in het Kwaliteitsregister Paramedici nr. 19907936291