Tarieven 2020

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben afgesloten dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd.
Kijk hier voor welke zorgverzekeraars dit geldt.

De onderstaande prijzen gelden:

  • Wanneer de praktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
  • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
  • Vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Prestatie of dienst
Tarief       
Anamnese (intake) en onderzoek na verwijzing € 86,00
Individuele zitting reguliere logopedie € 43,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 86,00
Eenmalig logopedisch onderzoek, op medische indicatie € 86,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling € 25,00
Telefonische zitting* € 22,00
Overleg met derden, per half uur ** € 43,00
Verslaglegging aan derden, per half uur ** € 43,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak*** € 35,00
 * wordt door enkele zorgverzekeraars vergoed
** wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, de aanvrager dient de factuur te voldoen
*** cliënt krijgt de factuur thuis en dient deze zelf te voldoen