Tarieven 2022

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij WEL een overeenkomst hebben afgesloten, dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd en aan ons uitbetaald. 
Kijk hier voor welke zorgverzekeraars dit geldt.

De onderstaande prijzen gelden:

  • Wanneer de praktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
  • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
  • Vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.

Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Prestatie of dienst
Tarief       
Anamnese (intake) en onderzoek na verwijzing € 88,00
Individuele zitting reguliere logopedie € 44,00
Individuele zitting preverbale logopedie € 88,00
Eenmalig logopedisch onderzoek, op medische indicatie € 88,00
Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling € 25,00
Telefonische zitting (maximaal 15 minuten)* € 22,00
Overleg met derden, per half uur ** € 44,00
Verslaglegging aan derden, per half uur ** € 44,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak*** € 35,00
 * wordt door enkele zorgverzekeraars vergoed
** wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, de aanvrager dient de factuur te voldoen
*** cliënt krijgt de factuur thuis en dient deze zelf te voldoen

Betalen
De facturen worden verzorgd door het Infomedics. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de facturen en het eventueel indienen van de facturen bij uw zorgverzekeraar.

Afmelden
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per email te worden geannuleerd. Dit in verband met de gereserveerde tijd voor uw kind. Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren heeft geannuleerd, wordt de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. Bij ziekte bekijken we samen of online (of telefonische) behandeling mogelijk is. Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als uw eigen risico.