Tarieven 2024

Als u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij WEL een overeenkomst hebben afgesloten, dan brengen wij het tarief dat met uw zorgverzekeraar is overeengekomen in rekening. De kosten van de behandelingen worden rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd en aan ons uitbetaald. 
Kijk hier voor welke zorgverzekeraars dit geldt.

De onderstaande prijzen gelden:

  • Wanneer de praktijk geen overeenkomst heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar.
  • Als de behandeling buiten de voorwaarden voor vergoeding door uw zorgverzekeraar valt. Informeer bij uw logopedist naar de voor u geldende voorwaarden.
  • Van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.

Logopedie is vrijgesteld van BTW.

Prestatie of dienst
Tarief       
4061    Anamnese (intake) en onderzoek na verwijzing €  90,00
4000    Individuele zitting reguliere logopedie €  45,00
4303    Individuele zitting preverbale logopedie
4304    Individuele zitting preverbale logopedie, aan huis
€  90,00
€ 118,50
4102    Eenmalig logopedisch onderzoek, op medische indicatie €  90,00
4010    Telefonische zitting (maximaal 15 minuten)* €  22,50
             Toeslag voor behandeling aan huis of in een instelling* €  28,00
4313    Overleg met derden, per half uur ** €  45,00
4314    Verslaglegging aan derden, per half uur ** €  45,00
Niet nagekomen of te laat afgemelde afspraak*** €  37,50
 * wordt door enkele zorgverzekeraars vergoed
** wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, de aanvrager dient de factuur te voldoen
*** cliënt krijgt de factuur thuis en dient deze zelf te voldoen


Let op:

Voor een intake/eerste afspraak wordt, volgens de richtlijnen, áltijd een combinatie in rekening gebracht. Of dit nu gaat om zorg die wij bij de zorgverzekeraar declareren of bij u.
Bijvoorbeeld:
Een intake in de praktijk: 4061 + 4000 .
(Voor alle volgende behandelingen wordt 4000 in rekening gebracht).
Een intake preverbale logopedie bij u thuis: 4061 + 4304
(Voor alle volgende behandelingen aan huis wordt 4304 in rekening gebracht).

Betalen
De facturen worden verzorgd door Infomedics. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd voldoen van de facturen en het eventueel indienen van de facturen bij uw zorgverzekeraar.

Afmelden
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van te voren telefonisch of per email te worden geannuleerd. Dit in verband met de gereserveerde tijd voor uw kind. Indien u de afspraak minder dan 24 uur van te voren heeft geannuleerd, wordt de behandeling bij u persoonlijk in rekening gebracht. Bij ziekte bekijken we samen of online (of telefonische) behandeling mogelijk is. Verzuimfacturen kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar en kunt u beschouwen als uw eigen risico.